Pandemia spowodowała wzrost zainteresowania wartościową żywnością. Czarne porzeczki należą do superowoców – mają wysoki potencjał antyutleniający i są jednym z najbogatszych roślinnych źródeł witaminy C, zawierają jej dużo więcej niż np. cytrusy. To zdaniem plantatorów przekłada się na wzrost spożycia. Wzrost jej atrakcyjności najbardziej widoczny był dla owoców produkowanych do bezpośredniej konsumpcji i z przeznaczeniem na przetwory „domowe”. Zainteresowanie było bardzo duże, daleko wykraczające poza wieloletnie cykle „popularności” owoców.

Wzór projektu umowy kontraktacyjnej
Umowa kontraktacyjna – pomoże czy zaszkodzi?

Jagodnik – razem tworzymy jagodową przyszłość.

Czarne porzeczki łączą producentów i browarników.

Promocja piwa porzeczkowego – galeria zdjęć.

Polska jest największym na świecie producentem owoców czarnej porzeczki i najważniejszym dostawcą tych owoców na rynki międzynarodowe (produkujemy około 57% porzeczek czarnych w skali Europy i blisko 53% w świecie). Pomimo tak dużej produkcji, polscy plantatorzy nie mieli do tej pory żadnego realnego wpływu na rynek owoców i produktów wytwarzanych z czarnych porzeczek.

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) powstało, aby bronić interesów producentów, reprezentować ich na różnych szczeblach oraz rozwiązywać problemy z jakimi zmagają się na co dzień wszyscy plantatorzy owoców tego gatunku w Polsce.

Cele i zadania Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek:

  • reprezentowanie i bronienie interesów polskich plantatorów w kraju i zagranicą,
  • wprowadzenie systemu kontraktacji owoców porzeczki czarnej pomiędzy przedstawicielami przemysłu przetwórczego, a plantatorami, grupami i stowarzyszeniami producentów na wzór niektórych krajów UE i Nowej Zelandii,
  • popularyzacja wyników badań naukowych o właściwościach prozdrowotnych owoców czarnej porzeczki, poprzez promocję spożycia porzeczek w stanie świeżym i przetworzonym z wykorzystaniem reklamy w środkach masowego przekazu (porzeczki czarne ze względu na wysokie właściwości prozdrowotne i odżywcze są często określane jako super owoce (superfruit),
  • czynny udział w tworzeniu rzetelnych prognoz i szacunków produkcji owoców porzeczek czarnych,
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń, wdrażania w produkcji wyników prac badawczych, wdrażania nowych technologii, dokonywania wspólnych ocen na temat rozwoju produkcji i spożycia owoców porzeczek czarnych,
  • pośredniczenie w relacjach z partnerami handlowymi i instytucjami administracji państwowej,
  • wzajemna pomoc w organizacji uprawy i sprzedaży owoców,
  • organizacja szkoleń oraz fachowe doradztwo z zakresu uprawy porzeczek czarnych,
  • działanie na rzecz należytego zaopatrzenia plantatorów w środki produkcji,
  • pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy producentami.

Od stycznia 2013 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem IBA-Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (ang. International Blackcurrant Association), http://www.blackcurrant-iba.com/