Rozpoczęcie kampanii promocyjnej „Czas na polskie superowoce” Więcej

Wzór projektu umowy kontraktacyjnej
Umowa kontraktacyjna – pomoże czy zaszkodzi?

Jagodnik – razem tworzymy jagodową przyszłość.

Czarne porzeczki łączą producentów i browarników.

Promocja piwa porzeczkowego – galeria zdjęć.

Polska jest największym na świecie producentem owoców czarnej porzeczki i najważniejszym dostawcą tych owoców na rynki międzynarodowe (produkujemy około 57% porzeczek czarnych w skali Europy i blisko 53% w świecie). Pomimo tak dużej produkcji, polscy plantatorzy nie mieli do tej pory żadnego realnego wpływu na rynek owoców i produktów wytwarzanych z czarnych porzeczek.

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) powstało, aby bronić interesów producentów, reprezentować ich na różnych szczeblach oraz rozwiązywać problemy z jakimi zmagają się na co dzień wszyscy plantatorzy owoców tego gatunku w Polsce.

Cele i zadania Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek:

  • reprezentowanie i bronienie interesów polskich plantatorów w kraju i zagranicą,
  • wprowadzenie systemu kontraktacji owoców porzeczki czarnej pomiędzy przedstawicielami przemysłu przetwórczego, a plantatorami, grupami i stowarzyszeniami producentów na wzór niektórych krajów UE i Nowej Zelandii,
  • popularyzacja wyników badań naukowych o właściwościach prozdrowotnych owoców czarnej porzeczki, poprzez promocję spożycia porzeczek w stanie świeżym i przetworzonym z wykorzystaniem reklamy w środkach masowego przekazu (porzeczki czarne ze względu na wysokie właściwości prozdrowotne i odżywcze są często określane jako super owoce (superfruit),
  • czynny udział w tworzeniu rzetelnych prognoz i szacunków produkcji owoców porzeczek czarnych,
  • współpraca z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń, wdrażania w produkcji wyników prac badawczych, wdrażania nowych technologii, dokonywania wspólnych ocen na temat rozwoju produkcji i spożycia owoców porzeczek czarnych,
  • pośredniczenie w relacjach z partnerami handlowymi i instytucjami administracji państwowej,
  • wzajemna pomoc w organizacji uprawy i sprzedaży owoców,
  • organizacja szkoleń oraz fachowe doradztwo z zakresu uprawy porzeczek czarnych,
  • działanie na rzecz należytego zaopatrzenia plantatorów w środki produkcji,
  • pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy producentami.

Od stycznia 2013 roku Polska jest pełnoprawnym członkiem IBA-Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (ang. International Blackcurrant Association), http://www.blackcurrant-iba.com/