O IBA

IBA (ang.: International Blackcurrant Association)

 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Czarnej Porzeczki (IBA) jest luźnym stowarzyszeniem członków krajowych. Pomysł powstania tej organizacji narodził się w 1995 roku po Konferencji Europejskiej. IBA zostało utworzone w 2008 roku w Nowej Zelandii  w Christchurch. Powstała organizacja jest odpowiedzialna za osiągnięcie następujących celów:

  • rozwijanie pozytywnych relacji między producentami czarnych porzeczek z różnych krajów na świecie,
  • stymulowanie instytucji badawczych i naukowych w celu zbadania potencjału czarnej porzeczki w zdrowiu i odnowie biologicznej,
  • stymulowanie producentów i sprzedawców czarnej porzeczki w rozwoju ich własnych biznesów,
  • edukowanie konsumentów i mediów o wartości czarnej porzeczki.

IBA jest finansowane przez stowarzyszenia plantatorów z: Danii, Francji, Niemczech, Holandii, Nowej Zelandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii (produkcja czarnej porzeczki jest prowadzona w 18 krajach). Wymienione państwa stanowią rdzeń organizacji, udzielają pomoc hodowcom w innych krajach, wspierają producentów krajowych tworzących własne stowarzyszenia i wyrażających chęć przystąpienia do IBA. Organizacja jest kierowana przez: prezesa, wiceprezesa i pięciu członków zarządu (wybierani na Konferencji IBA).

członkowie (z prawem głosu):

Polska, Dania, Francja, Niemcy, Japonia, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Wielka Brytania.

obserwatorzy (bez prawa głosu):

Australia, Kanada, Chiny, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rosja, Szwecja, Ukraina, USA.

Przedstawicielem Polski w Zarządzie Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (IBA) z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek jest Pan Piotr Baryła.

(źródło: http://www.internationalblackcurrantassociation.com/)