Struktura

Wybrane władze na kadencje 2019-2021

  • Piotr Baryla – prezes
  • Stanisław Trzonkowski – wiceprezes
  • Adam Szczepański – wiceprezes

Czlonkowie zarzadu:

  • Marian Gąsior
  • Dariusz Szymczak
  • Andrzej Rogowski

Czlonkowie honorowi:

  • prof. dr hab. Stanislaw Pluta

Obecnie do Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych porzeczek należy 46 plantatorów indywidualnych, 4 grupy producentów owoców oraz 1 członek honorowy.