O Nas

Pomysł na powstanie takiej organizacji narodził się z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Pluty z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach,  cenionego w kraju i zagranicą hodowcy odmian oraz plantatora Wiesława Błockiego. Powodem podjętych działań były problemy pojawiające się w produkcji czarnej porzeczki oraz silne i prężnie działające organizacje porzeczkowe w innych państwach.

Pierwsze spotkanie organizacyjne producentów odbyło się w listopadzie 2009 roku, natomiast kolejne w lutym 2010 roku. Do najważniejszego spotkania tzw. „grupy inicjatywnej” doszło 10 marca 2012 roku w Chodowie koło Siedlec. Jego celem było powołanie i powstanie wspólnej organizacji plantatorów czarnej porzeczki na szczeblu krajowym. 29 kwietnia 2012 roku zostało zarejestrowane Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), jako Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 82. Pierwsze formalne spotkanie członków i kandydatów na członków organizacji odbyło się 2 czerwca 2012 roku w Skierniewicach. Od tego momentu zrzeszeni plantatorzy spotykają się systematycznie w celu omówienia i przedyskutowania najważniejszych problemów.

W dniu 28 sierpnia 2013 roku Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP) w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (XII Wydział Gospodarczy) zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474967.

Poprzez intensywne działania promujące Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek będzie w najbliższym czasie dążyć do:

  • powiększenia liczby członków,
  • zwiększenia liczby preparatów dopuszczonych do ochrony upraw czarnej porzeczki,
  • nawiązania ścisłej współpracy z GUS w zakresie szacowania wielkości produkcji i powierzchni upraw,
  • unormowania sytuacji z zakładami przetwórczymi, zwłaszcza tłoczniami oraz wynegocjowania umów kontraktacyjnych i cen minimalnych akceptowanych przez wszystkie strony,
  • upowszechniania wiedzy i promowania produktów z czarnej porzeczki poprzez wskazywanie na jej walory prozdrowotne przy ścisłej współpracy z IBA (Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czarnej Porzeczki)

W grudniu 2019 roku organizacja zmieniła dotychczasową nazwę KSPCP na PSPP Polskie Stowarzyszenie Plantatorów Porzeczek, pod która obecnie funkcjonuje.