Akarycyd Envidor 240 SC uzyskał rozszerzenie rejestracji do stosowania w ochronie upraw porzeczki czarnej.

Od 04.02.2015 roku Envidor 240 SC otrzymał rozszerzenie rejestracji do stosowania w ochronie porzeczki czarnej. Jest to preparat roztoczobójczy, polecany do zwalczania przędziorków (ogranicza wielkopąkowca porzeczkowego). Zalecana dawka to 0,4 l/ha, 500-750 l/ cieczy roboczej na 1ha, stosowany 1 raz w sezonie, po kwitnieniu, karencja 14 dni, poziom pozostałości – EU MRL 0,2 mg/kg. Preparat selektywny w stosunku do pożytecznych owadów i drapieżców. Uwaga: Preparat nie znajduje się w aktualnym Programie Ochrony Roślin Sadowniczych w zaleceniach dla porzeczki czarnej, gdyż przygotowanie i druk programów odbył się wcześniej niż Envidor uzyskał rozszerzenie rejestracji.
Dodaj komentarz