ARR odpowiada na pytania dot. umów na dostawy produktów rolnych.

Do kompetencji ARR nie należy ocena poprawności treści przygotowanych projektów umów, tym bardziej, że Prezes ARR może występować w ewentualnie prowadzonych postępowaniach sądowych w przedmiocie wymierzenia kary jako strona postępowania. Ponadto zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o ARR poprawność umów na dostawy produktów rolnych będzie w trakcie kontroli oceniał Dyrektor OT ARR – informuje ARR. Czytaj więcej
Dodaj komentarz