Będzie pomoc dla producentów czarnej porzeczki?

Minister rolnictwa wystąpił do KE o pomoc dla producentów czarnej porzeczki, polegającą na „ograniczeniu podaży czarnych porzeczek znacząco przewyższającej popyt ze strony zakładów przetwórczych lub na redukcji potencjału produkcyjnego z rekompensatą utraconych dochodów”.

W związku z protestami producentów owoców miękkich minister rolnictwa Marek Sawicki zapowiedział wczoraj, że możliwa będzie pomoc dla producentów, udzielona w ramach pomocy de minimis. Minister zapowiedział, że pomoc mogłaby wynosić 600 zł do ha, jeśli dotyczyłaby tylko porzeczki lub tylko wiśni, lub 400-430 zł do ha, jeśli zostałaby skierowana do producentów obu owoców…

Czytaj więcej…
Dodaj komentarz