Co dalej z porzeczką?

Spotkanie pod hasłem „Najważniejsze elementy w ochronie o odżywianiu porzeczek” dla plantatorów porzeczek czarnych odbyło się w Pamiętnej k. Skierniewic 17 marca. Sporo uwagi poświecono zagadnieniom ochrony i nawożenia krzewów, ale także sytuacji na rynku owoców.

Jak informował dr Piotr Baryła (UP Lublin i KSPCP), porzeczka jest doceniana w wielu krajach ze względu na walory prozdrowotne. Największą wartością jagód jest aktywność przeciwutleniająca. Czarne porzeczki są najczęściej przeznaczane do wyrobu przetworów, głównie nektarów. W związku z zapotrzebowaniem zakładów przetwórczych od lat powojennych w Polsce przybywało plantacji porzeczek. W latach 60. ub.w. w Polsce uprawiano ją na 6 tys. ha, a produkcja w tym czasie sięgała 25 tys. ton rocznie. Owoce zbierano ręcznie, a dobór odmian był niewielki. Dalszy rozwój nastąpił w latach 70. ub.w., gdy areał nasadzeń wzrósł do 9 tys. ha, a produkcja roczna przekroczyła 40 tys. ton. Zwiększenie areału i zbiorów było związane z rozwojem branży przetwórczej oraz próbami mechanizacji zbioru owoców. Dalszy rozwój technologii uprawy, a także optymalizacja zbioru kombajnowego doprowadziła do wzrostu areału nasadzeń porzeczki czarnej w latach 90-tych 25 tys. ha i osiągnięcia zbiorów na poziomie 90 tys. ton.

Czytaj więcej
Dodaj komentarz