Dane GUS o produkcji w 2014 roku (Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2014 r.)

Owoce z krzewów owocowych i plantacji jagodowych

Plantacje krzewów owocowych i truskawek przezimowały w większości dobrze. Niewielkie uszkodzenia mrozowe zanotowano jedynie lokalnie, jednak na niektórych plantacjach wiosną odnotowano znaczące straty przymrozkowe (szczególnie w porzeczkach, borówce wysokiej i winorośli).

Szacuje się, że zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych wyniosą w bieżącym roku ok. 562 tys. t, tj. o 7,3% mniej niż w roku ubiegłym, natomiast o 9,7% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010. Według przedwynikowego szacunku, wyższe od ubiegłorocznych będą jedynie zbiory malin i truskawek. Zbiory malin ocenia się na około 124 tys. t, tj. o 2,8% więcej od zbiorów roku ubiegłego i aż o ponad 70% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010 (w bieżącym roku zanotowano korzystne warunki wegetacji zarówno dla malin letnich, jak i jesiennych). Tegoroczną produkcję truskawek ocenia się na ok. 197 tys. t, tj. o ponad 2% więcej od uzyskanej w poprzednim sezonie i o ponad 7% więcej od średniej produkcji z lat 2006 – 2010 (warunki podczas owocowania truskawek w bieżącym roku były na ogół dobre – odpowiednia temperatura i dostateczna ilość opadów).

Według szacunku rzeczoznawców GUS tegoroczne zbiory porzeczek ocenia się na ok. 163 tys. t, w tym produkcję porzeczek czarnych szacuje się na 124 tys. t. Należy przy tym podkreślić, że podany wyżej szacunek zbiorów obejmuje całą produkcję, nie tylko towarową, ale także pochodzącą z ogrodów przydomowych i upraw poza sadami. Tegoroczna produkcja porzeczek czarnych byłaby znacznie większa, gdyby wszystkie owoce zostały zebrane. Jednak, podobnie jak w przypadku wiśni, wielu plantatorów zaniechało zbiorów czarnych porzeczek przeznaczonych do przemysłu z uwagi na niską cenę ich skupu.

Zbiory agrestu oceniono na poziomie niższym od ubiegłorocznego z uwagi na ograniczenie powierzchni uprawy tego gatunku.

Szacunek przedwynikowy produkcji głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych jest wynikiem ocen plonów i zbiorów przeprowadzonych przez ekspertów terenowych GUS, uwzględniających zróżnicowanie i zmienność warunków agrometeorologicznych zarówno w poszczególnych fazach rozwojowych roślin, jak i w ujęciach regionalnych. Przy opracowywaniu danych zbiorczych korzystano również z wyników badań Instytutu Geodezji i Kartografii dotyczących wartości wskaźnika zieleni oraz z badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB dotyczących monitoringu suszy rolniczej w poszczególnych rejonach Polski (stanu zagrożenia suszą rolniczą dla niektórych upraw).
Dodaj komentarz