Dopłaty bezpośrednie: Senacka komisja bez poprawek ws. e-wniosków

Senacka komisja rolnictwa nie wniosła poprawek do znowelizowanej ustawy dot. dopłat bezpośrednich. Zakłada ona, że wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich i płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) będą dostarczane do ARiMR w formie elektronicznej.

Biuro Legislacyjne Senatu zaproponowało wprowadzenie pięciu poprawek, o charakterze techniczno-legislacyjnym.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki uznał, że cztery z nich są niepotrzebne, natomiast jedna z nich – jak mówił – zostanie uwzględniona przy następnej nowelizacji ustawy. Chodzi o nieprawidłowe odesłanie do przepisu. Wiceminister ze względu na konieczność szybkiego uchwalenia ustawy, prosił o przyjęcie ustawy bez poprawek, do czego przychyliła się komisja. Czytaj więcej
Dodaj komentarz