Ile owoców zebrano z sadów i jagodników w 2018 roku? (analiza GUS)

GUS informuje, że produkcja owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych oceniona została na poziomie nieco niższym od przewidywanego w poprzednim szacunku. Według bieżącej oceny zbiory te zostały oszacowane na niespełna 0,6 mln t, tj. o ok. 17% więcej od słabych zbiorów roku poprzedniego.

Według szacunku rzeczoznawców, na niektórych plantacjach malin owoce nie zostały zebrane z powodu niskiej opłacalności. Zbiory malin ostatecznie zostały oszacowane na niespełna 116 tys. t. Jednocześnie rzeczoznawcy sygnalizowali, że część upraw, które nie były nawadniane, ucierpiała z powodu przedłużającej się suszy.

Wpływ suszy na obniżenie potencjalnych plonów zanotowano także dla truskawek. Na plantacjach nienawadnianych zbiór owoców tego gatunku był nieco skrócony. Zanotowano natomiast wyjątkowo długi okres zbioru truskawek odmian powtarzających. W sumie produkcję truskawek oceniono na blisko 196 tys. t, tj. o około 10% więcej od niewysokich zbiorów 2017 r.

Czytaj więcejDodaj komentarz