Jagodowe dla przemysłu

W dniu 5 kwietnia w Puławach odbyło się spotkanie przedstawicieli przemysłu przetwórczego i naukowców oraz reprezentantów firm działających w branży ogrodniczej. Organizatorami wydarzenia było Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw oraz firma Bayer.
Spotkanie otworzyli Michał Zajdowski z KSPOiW oraz Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. Pierwszy z nich zaapelował o dokonywanie rozsądnych zakupów surowca przez zakłady przetwórcze. Wyjaśnił słuchaczom, że ważny jest skup owoców po cenach nie budzących nadmiernego entuzjazmu względem nasadzeń i w ilości zaspokajającej potrzeby przemysłu. Drugi mówca, Radosław Suchorzewski, podkreślił zaś wagę kwestii pozostałości w owocach. W jego ocenie ważne jest by surowiec produkować tak, by spełniał oczekiwania rynku. Czytaj więcej
Dodaj komentarz