Jaki rodzaj wsparcia zalicza się do de minimis?

Pomocy finansowej „de minimis” mogą udzielać m.in. agencje, organy podatkowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Limit pomocy de minimis to 15 tys. euro dla producenta rolnego na 3 lata podatkowe (tj. rok bieżący i dwa poprzedzające).

ARR wymienia następujące przykładowe formy pomocy, z tytułu których beneficjent mógł otrzymać pomoc de minimis w rolnictwie w bieżącym roku podatkowym oraz w ciągu 2 lat podatkowych poprzedzających go: Czytaj więcej…
Dodaj komentarz