Kolejne spotkanie KSPCP w Skierniewicach

Kolejne w tym roku spotkanie Zarządu oraz Członków KSPCP odbyło się w Skierniewicach 20 września. Jego głównym celem było omówienie dramatycznej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci porzeczki czarnej (i nie tylko) związanej z bardzo niskimi cenami skupu tych owoców oraz poszukiwanie możliwości rozwiązania tych problemów.

W spotkaniu aktywny udział brał m.in. Dirk Herdieckerhoff z Niemiec, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczkowego (ang. International Blackcurrant Association – IBA). Rafał Sek z MRiRW przestawił aktualną sytuację dotyczących możliwości i warunków skorzystania z dopłat krajowych i unijnych do porzeczki czarnej i wiśni tzw. Pomoc de minimis oraz prac resortowych dotyczących tego sektora produkcji ogrodniczej. Na spotkanie zaproszono także przedstawicieli przemysłu przetwórczego z czterech rożnych firm. Przybyli i aktywnie uczestniczyli w tym spotkaniu Jarosław Dybus i Elżbieta Furmaniak (Austria Juice, poprzednio Agrana Polska). Gościem specjalnym sobotniego zebrania był Vigriliusz Zika (Litwa) reprezentujący komitet organizacyjny, kolejnej Międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej IBA, która odbędzie w tym kraju, w drugim tygodniu czerwca 2015 roku….

Czytaj więcej…
Dodaj komentarz