Kolejny środek (Topas 100 EC) do ochrony plantacji porzeczki czarnej uzyskał zezwolenie MRiRW

Decyzją MRiRW z 24 kwietnia kolejny środek ochrony roślin – Topas 100 EC (produkcji firmy Syngenta) – uzyskał zezwolenie na rozszerzenie zakresu stosowania w kolejnych uprawach ogrodniczych. Uzupełni on listę bardzo pożądanych fungicydów i pozwoli na racjonalną walkę z ogromnym tegorocznym zagrożeniem, jakim są mączniaki prawdziwe.

Obecny sezon będzie już kolejnym tzw. mączniakowym, przy czym z roku na rok zagrożenie ze strony mączniaków prawdziwych się zwiększa. Kolejne (od trzech lat) łagodne zimy pozwalały na przetrwanie tej pory roku sprawcom choroby praktycznie bez strat. Wiadomo już, że przy tak dużym nasileniu mączniaków zabiegi mechaniczne przestają mieć istotne znaczenie w ograniczaniu populacji tych patogenów, dlatego walka chemiczna będzie podstawą tegorocznej ochrony wielu upraw. Czytaj więcej….
Dodaj komentarz