KRIR wnioskuje o opracowanie wzorów umów kupna-sprzedaży produktów rolno-spożywczych

Mając na uwadze wnioski zgłoszone podczas VII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w związku obowiązkiem zawierania umów na dostawę produktów rolnych, Zarząd KRIR w dniu 11 kwietnia 2017 r. zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem dotyczącym umów sprzedaży-kupna produktów rolno-spożywczych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w zakresie kształtowania właściwych stosunków umownych nie nakłada obowiązku na państwa członkowskie opracowania jednolitego urzędowego wzorów umów kupna-sprzedaży, ale wskazuje, że taka umowa lub oferta umowy musi spełniać warunki określone w ust. 4 i ust. 6 artykułu 168 w/w rozporządzenia. Czytaj więcej
Dodaj komentarz