Mszyce i opadzina liści groźne dla upraw porzeczki czarnej

Jedną z groźnych chorób występujących powszechnie na plantacjach porzeczki jest opadzina liści. Duże nasilenie tej choroby znacznie obniża wielkość i jakość uzyskanego plonu. PIORiN sygnalizuje zagrożenie na terenie województwa lubelskiego.

Infekcjom sprzyja duża ilość opadów i utrzymująca się wilgoć w okresie wiosennym. Przy nasileniu choroby, może dochodzić przedwczesnej defoliacji krzewów, co niekorzystnie wpływa wielkość plonowania. Podejmując decyzję o rozpoczęciu ochrony należy uwzględnić stopień nasilenia choroby w poprzednim sezonie wegetacyjnym. Źródło infekcji mogą stanowić opadłe i zeschłe liście pozostawione na plantacji.

Czytaj więcej
Dodaj komentarz