Należy wprowadzić umowy kontraktacyjne?

Podczas II konferencji sadowniczej w Chynowie prezes Związku Sadowników RP, poseł na Sejm RP, Mirosław Maliszewski mówił o potrzebie wprowadzenia umów kontraktacyjnych między zakładami przetwórczymi a sadownikami.

W opinii posła umowy te powinny być zawierane na kilkuletni okres i co najważniejsze zawierać cenę, tak aby z jednej strony sadownicy wiedzieli po ile, przez kolejne lata będą swoje owoce sprzedawać a z drugiej strony przetwórcy będą mieli pewność, że dany produkt po takiej cenie otrzymają.

– Wprowadzenie tych umów będzie trudne, jednakże pojawiają się pierwsze „jaskółki”, które mówią, że w przypadku niektórych produktów wprowadzenie ww. umów będzie możliwe – mówił Maliszewski.

Artykuł pobrany z www.fresh-market.pl
Dodaj komentarz