Nowe kompleksowe spojrzenie na odżywianie porzeczki czarnej

Od wielu lat Polska jest największym producentem owoców porzeczki czarnej na świecie. Według danych IBA – Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (ang. International Blackcurrant Association) średnie zbiory owoców tego gatunku w naszym kraju kształtują się na poziomie około 100 tys. t, co stanowi blisko 53% produkcji globalnej. Powierzchnia plantacji towarowych porzeczki czarnej w Polsce to około 27 tys. ha (szacunek KSPCP). Gatunek ten cieszy się w naszym kraju dużą popularnością wśród sadowników. Według danych statystycznych przeważają gospodarstwa małe, o powierzchni od 1 do 5 ha, które stanowią prawie 90% wszystkich plantacji towarowych.

Opłacalność produkcji owoców uzależniona jest od wielu czynników: koniunktury na rynkach, doboru odmian, długości okresu eksploatacji plantacji, wydajności, poziomu zabiegów agrotechnicznych oraz kosztów produkcji. Producent nie ma obecnie realnego wpływu na poziom cen oferowanych przez zakłady przetwórcze, ale sam może decydować o doborze odmian, sposobie nawożenia (wyborze produktów i technologii) oraz ilości zabiegów na plantacji. Czytaj więcej…
Dodaj komentarz