O nas w jagodniku

26 stycznia w Skierniewicach miało miejsce pierwsze w tym roku spotkanie członków Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP). Było ono okazją do podsumowania dotychczasowej działalności tej organizacji, wyznaczenia celów na kolejny rok oraz wyboru nowego składu zarządu Stowarzyszenia.

Choć KSPCP jest młodą organizacją (formalnie zarejestrowana została 19 kwietnia 2012 roku), to tak naprawdę powstawała przez kilka ostatnich lat. Jak podkreślał Wiesław Błocki, prezes KSPCP, wielu z dotychczasowych członków spotykało się i znało już wcześniej, brakowało tylko bodźca do sformalizowania i ukonstytuowania się Stowarzyszenia.

Na spotkanie do Skierniewic przybyła większość członków KSPCP

Grupa inicjatywna podjęła wreszcie z początkiem ub. roku taką decyzję, w efekcie której utworzone zostało KSPCP. Grono założycielskie liczyło 12 osób – plantatorów , którzy stworzyli podwaliny pod organizację zrzeszającą plantatorów czarnych porzeczek i mającą na celu reprezentowania i ochronę ich interesów. Niemały wkład w powstanie organizacji miał dr hab. Stanisław Pluta, profesor nadzwyczajny Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Pierwsze efekty działalności organizacji były odczuwalne już w ubiegłym roku. Odbyły się 4 spotkania członków tej organizacji, liczbę członków udało się zwiększyć prawie dwukrotnie, a po styczniowym spotkaniu do KSPCP należy już 25 plantatorów i dwóch członków honorowych. W skali produkcyjnej jest to blisko 2300 ha upraw sadowniczych, w tym 1700 ha upraw czarnych porzeczek, co przekłada się na produkcję około 17 000 ton czarnych porzeczek rocznie. Organizacja planuje w dalszym ciągu się rozwijać, powiększać swoje grono i działać na rzecz plantatorów czarnych porzeczek. Od tego roku KSPCP ma stać się członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Porzeczki Czarnej (ang. International Blackcurrant Association – IBA), tym samym reprezentując Polskę na międzynarodowym forum producentów czarnych porzeczek.

Cele na ten rok to również działania związane z pozyskaniem kolejnych środków do ochrony porzeczkowych plantacji. Dzięki wstawiennictwu KSPCP już w czerwcu ub. roku udało się przyśpieszyć rejestrację preparatu Ortus 05 SC, który w oparciu o zastosowania małoobszarowe, może być używany do zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego w uprawach porzeczek. Dalsze działania związane z pozyskaniem kolejnych środków ochrony roślin mają być prowadzone w odniesieniu m.in. do rozszerzenia zakresu stosowania takich herbicydów jak: Stomp 330 EC, Venzar 80 WP lub Buracyl 80 WP, fungicydów Topsin M 500 SC, Zato 50 WG, fungicydów siarkowych, oraz insektycydów Mospilan 20 SP, Coragen 200 SC, Sumo 10 EC i Nissorun 050 EC. Takie działania są potrzebne by móc skutecznie zwalczać groźne dla porzeczek choroby i szkodniki, ale też być w zgodzie z wymaganiami ustawowymi dotyczącymi stosowania środków ochrony roślin. Ostatnie lata wyraźnie pokazują, jak często w zbieranych owocach wykrywane są pozostałości pestycydów niedozwolonych do stosowania w danej uprawie. Tymczasem jak informował Stanisław Waś, wymagania odbiorców, którzy kupują mrożoną czarną porzeczką są coraz bardziej wygórowane. Owoce powinny spełniać już nie tylko obowiązujące w UE normy dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin (NDP), ale w wielu przypadkach wymagania te są o wiele bardziej zaostrzone. Niektórzy narzucają własne normy dopuszczające np. obecność (na często zaniżonym poziomie) najwyżej 3 pozostałości pestycydów w owocach. Dlatego jak podkreślał S. Waś, on skupując owoce od plantatorów bada każdą ich partię, zbyt duże jest bowiem ryzyko i koszty, gdyby odbiorca wykrył w zakupionym towarze przekroczenia związane z pozostałościami pestycydów.

Jak informował na styczniowym spotkaniu dr Piotr Baryła z UP w Lublinie, udało się już uruchomić stronę internetową Stowarzyszenia (http://www.kspcp.pl/), która jest nie tylko źródłem informacji o samej organizacji, ale może również stanowić sposób komunikowania się między członkami. Jak podkreślał dr P. Baryła potrzebne są jednak działania promujące Stowarzyszenie, tak by przystępowali do niego nowi członkowie, a organizacje była prawdziwym reprezentantem polskich producentów czarnych porzeczek. Członkostwo w KSPCP związane jest z wniesieniem na rzecz organizacji rocznej składki w wysokości 1000 zł. W przyszłości, gdy członków Stowarzyszenia będzie więcej, uda się prawdopodobnie obniżyć jej wysokość. Póki co, gdy samo członkostwo w IBA związane jest z opłatą w wysokości 2000 €/rok, taka kwota jest niezbędna.

Podczas spotkania wybrane zostały również nowe władze Stowarzyszenia. W skład zarządu weszli: Wiesław Błocki – prezes, Marian Gąsior – wiceprezes, Piotr Baryła – wiceprezes oraz członkowie zarządu w osobach Stanisława Trzonkowskiego i Stanisława Wasia. Skarbnikiem organizacji została wybrana Renata Olczak.

Osoby zainteresowane członkostwem w KSPCP mogą pobrać deklarację członkowską (pobierz) i wysłać ją na adres Stowarzyszenia: kspcp@wp.pl
Dodaj komentarz