O preparatach chemicznych

W dniu 26 stycznia 2015 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin oraz Rynków Rolnych odbyły się spotkania przedstawicieli KSPCP z pracownikami wyżej wymienionych Departamentów. Omówiono:

1.Możliwość rozszerzenia pestycydów do ochrony porzeczki czarnej oraz wprowadzenia do Programu Ochrony Roślin Sadowniczych- ochrony aronii.

W zakresie ochrony porzeczki czarnej w terminie do 15 lutego zarejestrowane mają być takie pestycydy jak: Steward 30 WG, Envidor 240 S.C. oraz na początku marca bieżącego roku grzybobójcze preparaty: Kapłan 80WG, Kapelan oraz Siarkol.

O dalszych innych preparatach do ochrony porzeczki nasi przedstawiciele będą prowadzili uzgodnienia z firmami chemicznymi. Do ochrony aronii przed szkodnikiem omacnicą jarzębinianką prowadzimy rozmowy z firmą Bayer CropScience o wdrożeniu takich insektycydów jak: Decis Mega 50 EW, Calypso 480 S.C. Jest już pozytywna ocena tych preparatów w zakresie pozostałości, skierowany został wniosek do centrali Bayer CropScience o rozszerzenie wyżej wymienionych preparatów do ochrony aronii w Polsce.

2. W Departamencie Rynków Rolnych omawiano zaawansowanie prac nad projektem: organizacja rynku rolnego w Polsce, w tym umowy kontraktacyjne w rolnictwie

Projekt ten oparty będzie o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku. Aktualnie skierowany jest on na Radę Ministrów, a potem dalsza droga legislacyjna.

Z wyżej wymienionym projektem zapoznać się można na stronie: www.minrol.gov.pl  zakładka -> LEGISLACJA/projekty aktów prawnych/projekty ustaw

Materiały na spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowali : p. Stanisław Trzonkowski, p. Marian Gąsior. Z ramienia KSPCP w spotkaniach uczestniczyli p. Andrzej Król i p. Marian Gąsior.

Informację opracował: Marian Gąsior
Dodaj komentarz