Ochrona roślin: Mieszanie środków i redukcje dawek

W połowie 2011 r. we wszystkich krajach UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE) dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, według którego nie jest sprzeczne z prawem redukowanie dawek i mieszanie dowolnych środków ochrony roślin. Warunkiem jest jednak przestrzeganie zasad dobrej praktyki ochrony roślin. Pracownicy PIORiN nie mają prawa podczas kontroli wyciągać konsekwencji wobec rolników, którzy w ewidencjach zabiegów środków ochrony roślin podadzą mniejszą, niż w etykiecie, dawkę środka lub poinformują o łącznym stosowaniu preparatów.

Obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jedynie do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego:

  • maksymalnej dawki środka ochrony roślin,
  • karencji,
  • maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w ciągu roku.

Jednocześnie, zgodnie z definicją „dobrej praktyki ochrony roślin”, określoną w art. 3 pkt 18 rozporządzenia nr 1107/2009 „zabiegi z użyciem środków ochrony roślin stosowanych do danych roślin lub produktów roślinnych, zgodnie z warunkami dozwolonego stosowania, są wybierane, dawkowane i planowane tak, aby zapewnić akceptowalną skuteczność przy minimalnej niezbędnej ilości, z właściwym uwzględnieniem miejscowych warunków oraz możliwości zwalczania metodami mechanicznymi i biologicznymi”.

O tym interesującym wszystkich użytkowników środków ochrony roślin zagadnieniu będziemy dyskutować już jutro na XXII Sandomierskim Spotkaniu Sadowniczym (miejsce imprezy: Sandomierz, Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Patkowskiego 2a).

Artykuł pochodzi z portalu ogrodinfo.pl
Dodaj komentarz