Odpowiedź na artykuł pt : „Zła sytuacja na rynku porzeczki wynika ze słabej pozycji rynkowej producentów”

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego na www.sadyogrody.pl pt : „Zła sytuacja na rynku porzeczki wynika ze słabej pozycji rynkowej producentów” z dnia 30 sierpnia 2015 r., Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek nie zgadza się absolutnie z diagnozą MRiRW w sprawie bardzo złej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci owoców czarnej porzeczki w tym roku, ponieważ :
1. KSPCP proponowało Panu Ministrowi Markowi Sawickiemu odstąpienie od pomysłu wypłacenia producentom porzeczki kwoty 600 zł do 1 ha plantacji owocujących w ramach pomocy z powodu bardzo niskich cen, a przeznaczone na ten cel środki skierować na dopłaty do likwidacji (częściowej lub całkowitej) plantacji porzeczek w gospodarstwach, które chciałyby z takiej formy wsparcia skorzystać
Czytaj więcej
Dodaj komentarz