Owoce jagodowe: Wysokie ceny skupu przez przetwórstwo wpłynęły na obniżenie eksportu

Według szacunków GUS, opublikowanych w grudniu 2017 r., zbiory owoców jagodowych w Polsce w 2017 r. wyniosły ok. 0,5 mln t. W porównaniu do 2016 r. obniżyły się o 15%, natomiast w stosunku do średniej z wcześniejszych 5 lat były niższe o ok. 10% – podaje Anna Kitala, ekspert rynków rolnych, BGŻ BNP Paribas.

– Do zakładów przetwórczych trafiło mniej surowca niż w sezonie poprzednim, jednak skala spadku dostaw była mniejsza niż wynikałoby to z poziomu zmniejszenia zbiorów. Stało się tak przede wszystkim ze względu na wysokie ceny skupu oferowane przez zakłady przetwórcze na krajowym rynku, co wpłynęło na obniżenie eksportu owoców świeżych – dodaje Anna Kitala. Czytaj więcej
Dodaj komentarz