Polska pełnoprawnym członkiem IBA !!!

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP), jako przedstawiciel Polski od 1 stycznia 2013 roku zostało pełnoprawnym członkiem (z prawem głosu) Międzynarodowego Stowarzyszenia Czarnej Porzeczki (IBA). Warunkiem przystąpienia do tej organizacji było opłacenie składki w kwocie 2000 euro.
Dodaj komentarz