Porzeczki w statystykach

Na początku grudnia 2012 roku z inicjatywy prof. Makosza (TRSK) doszło do spotkania w siedzibie GUS przedstawicieli plantatorów, przetwórców owoców i świata nauki. Powodem tego były niepokojące sygnały dotyczące rozbieżnych informacji o produkcji czarnej porzeczki (Polska jest największym na świecie producentem owoców tego gatunku około 70–78% produkcji w skali Europy i około 30% w świecie) podawane przez organizacje rządowe (GUS), firmy przetwarzające owoce (KUPS) oraz plantatorów (KSPCP). Takie rozbieżności powodowały duże zamieszanie na rynku.

Czytaj więcej…
Dodaj komentarz