Preparat zaklejający przędziorki i mszyce

Warsztaty robocze poświęcone omówieniu wyników ze stosowaniem preparatu Afik w uprawach ogrodniczych z udziałem producentów z całego kraju odbywały się w hotelu Młyn Jacka w Jaroszowicach koło Wadowic. Ich organizatorem była firma Best-Pest producent i właściciel obecnego dopiero od minionego sezonu w sprzedaży preparatu Afik.

Produkt ten w wielu uprawach w jakich był stosowany w minionym sezonie potwierdził swoją skuteczność. W przyszłości może zyskać na znaczeniu w kontekście wprowadzanej od 1 stycznia 2014 roku integrowanej ochrony roślin, której celem jest wprowadzanie m.in. do powszechnej praktyki produktów i technologii nieszkodliwych dla zdrowia człowieka jak i środowiska naturalnego.

Jak informował dr Janusz Świętosławski z firmy Best-Pest, twórca Afiku, zawiera on naturalne polisacharydy zdyspergowane w substancji powierzchniowo czynnej, których
Dr Janusz Świętosławski
roztwór naniesiony na rośliny i żerujące na nich szkodniki wysychając powodują ich unieruchomienie. Dzięki temu szkodniki potraktowane tym preparatem wkrótce giną. Jest to produkt typowo interwencyjny oddziaływujący na szkodniki w sposób mechaniczny, fizyczny i zarazem kontaktowy. Dlatego też bardzo ważna jest również sama technika zabiegu i odpowiednie naniesienie produktu na rośliny używając do tego w przypadku np. roślin jagodowych opryskiwaczy z pomocniczym strumieniem powietrza czy belki typu fragaria. Ważna jest również duża dawka cieczy roboczej od 750 do nawet 1000 l/ha – informował prof. Jan Narkiewicz-Jodko. Z kolei prof. Gabriel Łabanowski z IO w Skierniewicach zwracał uwagę również np. na pH cieczy roboczej – optymalna zawiera się w przedziale 5,5-6,5, z kolei pH cieczy roboczej powyżej 7 powoduje spadek skuteczności preparatu. Najprostszą metodą zakwaszenia wody będzie dodanie do niej np. octu.

Na przestrzeganie zaleceń dotyczących stosowania produktu zwraca uwagę Krzysztof Popek z firmy Best-Pest, a więc
Krzysztof Popek z firmy Best-Pest
wykonywanie zabiegów natychmiast po stwierdzeniu obecności szkodnika, nie stosowanie preparatu w temperaturze powyżej 20oC i przy silnej operacji słonecznej. Optymalnym terminem zabiegu jest zatem pora wieczorowa, kiedy rośliny są suche. Należy również pamiętać, że Afik należy stosować sam bez dodawania adiuwantów i zwilżaczy, a preparat ten nie ma karencji (można go stosować krótko przed zbiorami oraz w ich okresie np. w uprawie truskawki) i prewencji dla pszczół oraz, że przy odpowiednim stosowaniu – współdziałają z nim naturalni wrogowie mszyc i przędziorków. Nie będzie się przyczyniał do wytwarzania ras odpornych przędziorków i mszyc ze względu na specyfikę działania – fizyczne zablokowanie dróg oddechowych szkodników. Preparatu nie należy stosować w okresie kwitnienia roślin (może zakleić pyłek).

Informacje na temat zwalczania przędziorków w uprawach truskawek i malin przedstawiła prof. Barbara Łabanowska z IO w
Prof. Barbara Łabanowska z IO w Skierniewicach i dr Andrzej Ufniarski z firmy Best-Pest
Skierniewicach. W przypadku truskawek producenci w tym sezonie przędziorki mogą zwalczać według następującego schematu:

przed kwitnieniem – Magus 200 EC (0,9 /ha)

w IP – Ortus 05 SC (1,0-1,25 l/ha) jednocześnie z roztoczem truskawkowcem

Pod koniec kwitnienia – Afik w stężeniu 0,3% (2,25 l w 750 l wody ha lub 1,5 l w 500 l wody ha)

Po zbiorze – jednocześnie z roztoczem – Sanmite 20 WP (2,25 kg/ha)

W przypadku omawianego na spotkaniu preparatu Afik, wykazywał on wysoką skuteczność do dwóch tygodni po zabiegu jeśli chodzi o przędziorka chmielowa, obserwowano także niewielkie okresowe ograniczenie roztocza truskawkowca, jednak produkt ten nie jest polecany do zwalczania tego uciążliwego szkodnika – informowała prof. Łabanowska. Efektywność tego preparatu w przeprowadzonych doświadczeniach oscylowała na poziomie 80–100% i była zbliżona do stosowanego w kontroli standardowego akarycydu. Możliwość zastosowania Afiku, krótko przed zbiorem staje się bardzo ważna z uwagi na brak zarejestrowanych akarycydów o krótkim okresie karencji, a wtedy często dochodzi do namnażania się przędziorków.

W uprawach porzeczek do zwalczania wielkopąkowca porzeczkowego aktualnie zarejestrowany jest Ortus 05 SC. Dozwolone są nim dwa zabiegi przed kwitnieniem. Wykonując je w tym czasie można częściowo ograniczyć populację przędziorków. Z kolei po kwitnieniu bardzo często występują problemy z przędziorkami i tutaj celowe jest stosowanie preparatu Afik w stężeniu 0,3%. Jak informowała prof. B. Łabanowska produkt ten zastosowany 6 czerwca wykazywał natychmiastową skuteczność na poziomie 99,3–100%, która utrzymywał się na wysokim poziomie przez około 3 tygodnie. Po 4 tygodniach od zabiegu populacja przędziorków znów zaczynała się odbudowywać. Prelegentka przestrzegała przed stosowaniem preparatów niedozwolonych w uprawie czarnej porzeczki, gdyż takie pozostałości są natychmiast wykrywane.

Bardzo trudna jest sytuacje z kolei na plantacjach malin, czerwonych porzeczek czy aronii, gdzie obecnie nie ma zarejestrowanych żadnych akarycydów. Dlatego szczególnie na plantacjach malin preparat Afik może okazać się bardzo cennym produktem. Jak informowała prof. B. Łabanowska zastosowanie tego produktu w dawce 2,25 l/ha w 750 l wody lub w 1,5 l/ha w 500 l wody dawało bardzo wysoką skuteczność w ograniczaniu populacji przędziorka chmielowca, a efekt ten utrzymywał się do około 2 tygodni.

Swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi możliwości wykorzystania preparatu Afik na plantacjach czarnej porzeczki do zwalczania mszyc podzielił się dr Kaziemierz Felczyński, pracownik IO w Skierniewicach, który posiada prywatną kilkuhektarową plantację czarnej porzeczki. Na hektarze tej plantacji na początku maja stwierdził obecność mszyc i około 10 maja zastosował preparat Afik. Preparat ten wykazał zadowalającą skuteczność jeśli został zastosowany na krzewach z niewielkim skręceniem liści, tam gdzie doszło już do zwinięcia liści skuteczność jeśli chodzi o liczbę zwalczonych mszyc był znacznie mniejsza. Wyniki tego wdrożenia dowodzą również o konieczności wykonywania zabiegów preparatem Afik natychmiast po stwierdzeniu obecności na plantacji mszyc.

 

Artykuł poprany z www.jagodnik.pl
Dodaj komentarz