Prezes Döhlera: Rozumiem producentów czarnej porzeczki, którzy wycofują się z uprawy

Czytaj więcej
Dodaj komentarz