Przed sezonem – stanowisko KSPCP

W związku ze zbliżającym się sezonem zbiorów owoców Członkowie Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2013 roku, po ocenie bieżącej sytuacji przyjęli następujące stanowisko:

● Podtrzymujemy przedstawione w dniu 5 czerwca 2013 roku na Konferencji Porzeczkowej IBA w Niemczech oraz w dniu 17 czerwca 2013 roku na spotkaniu zorganizowanym przez Krajową Unię Producentów Soków (z udziałem naukowców, przetwórców i przedstawicieli plantatorów – KSPCP) szacunki zbiorów owoców czarnej porzeczki na poziomie 95 tys. ton w skali kraju (z czym zgodziła się wiekszość zaproszonych uczestników spotkania).

● Na podstawie opracowań specjalistów z dziedziny ekonomii rolnictwa, jak również opinii członków KSPCP oceniamy, że powierzchnia upraw czarnej porzeczki jest w Polsce w ostatnich latach stabilna.

● W oparciu o rzeczywiste średnie plony uzyskiwane z 1 ha powierzchni statystycznej nasadzeń oraz składniki kosztów wyliczone przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określamy, że średni koszt produkcji 1 kg czarnej porzeczki w Polsce wynosi obecnie 2,60 zł ( dwa złote sześćdziesiąt groszy) wraz z kosztem pracy własnej producenta.

● Uważamy, że cena skupu owoców czarnej porzeczki powinna uwzględniać przede wszystkim koszty produkcji, ale również realne prognozy i szacunki zbiorów w danym roku dokonywane w gronie osób zainteresowanych (spotkania z udziałem przedstawicieli przetwórców, plantatorów i naukowców). Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej czynniki Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek stoi na stanowisku, że cena za owoce oferowana przez przemysł producentom, powinna zawierać się w przedziale od 2,50 do 3,50 zł za 1kg w zależności od wielkości podaży owoców w danym roku.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się rozpowszechnianiu informacji i prognoz niewiadomego pochodzenia, które na kilka dni przed zbiorami zaczynają się pojawiać. Publikowane dane znacznie odbiegają od rzeczywistości, nie mają racjonalnego potwierdzenia, sieją zamęt i tworzą nerwową atmosferę. Takie działania szkodzą zarówno producentom, jak i przetwórcom. Apelujemy o spokój, rozwagę i dialog w tym trudnym czekającym nas okresie.

Wszystkim producentom życzymy udanych zbiorów i dobrej pogody, a przetwórcom zakupu dużo dobrej jakości surowca.
Dodaj komentarz