Rozszerzenie rejestracji ASAHI SL

19 listopada 2012 r. została wydana decyzja w sprawie rozszerzenia rejestracji Asahi SL i możliwości stosowania w nowych gatunkach roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych. Obecnie środek ten jest dopuszczony do stosowania aż w 27 uprawach rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. To chyba najszersza rejestracja wśród środków ochrony roślin.

W uprawach sadowniczych biostymulatora Asahi SL można obecnie używać także w gruszy, czereśni, śliwie oraz agreście, borówce wysokiej i aronii. W uprawach warzywniczych rejestracja Asahi SL objęła 9 nowych upraw: buraka ćwikłowego, paprykę, cukinię, pietruszkę, cebulę, kapustę pekińską oraz brokuła. W uprawach rolniczych rozszerzenie objęło pszenicę i ziemniak.   Obecny zakres stosowania Asahi SL:

  • rośliny rolnicze: pszenica ozima, burak cukrowy, rzepak, kukurydza, ziemniak;

  • rośliny warzywnicze: marchew, pomidor w gruncie, ogórek w gruncie oraz przy zastosowaniu . małoobszarowym – brokuł, burak ćwikłowy, cebula, cukinia, kapusta pekińska, papryka, pietruszka, seler;

  • rośliny sadownicze: jabłoń, wiśnia, czarna porzeczka, maliny, truskawki oraz przy zastosowaniu . małoobszarowym – grusza, czereśni, śliwa, agrest, borówka wysoka, aronia.

   Asahi SL to biostymulator, którego substancja aktywna została w styczniu 2009 roku zarejestrowana w oparciu o przepisy UE jako SOR (wpis do Aneksu i Dyrektywy 91/414 WEG).   Asahi SL to oparty jest na trzech substancjach aktywnych z grupy nitrofenoli, naturalnie występujących w roślinach. Uprawy potraktowane tym środkiem wykazują lepszy wzrost wegetatywny i rozwój generatywny, a także większą produkcję biomasy od nieopryskiwanych. Wysokie parametry plonotwórcze są wynikiem wzmożonej fotosyntezy, poprawnej gospodarki wodnej w roślinie oraz wzrostu zawartości składników organicznych. Widocznym efektem działania Asahi SL jest wzrost wielkości plonu oraz parametrów jakościowych roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych uprawianych w polu i pod osłonami. Biostymulator Asahi SL poprawia również tolerancję roślin uprawnych na niesprzyjające ich wzrostowi i rozwojowi czynniki stresowe.
Dodaj komentarz