Sprzedawać czy przetwarzać? Rolników-przetwórców wesprze PROW 2014-20

Wzrost popytu na warzywa przetworzone przyczynia się do zwiększenia zainteresowania wśród rolników podejmowaniem działań związanych z przetwarzaniem swoich zbiorów. Działanie to daje możliwość poprawy rentowności prowadzonych przez nich produkcji. Przetwarzanie płodów rolnych przez producentów cieszy się zainteresowaniem szczególne wśród tych zrzeszonych w grupach i organizacjach producentów. W dużej mierze dzięki większej sile produkcyjnej, a także przewagi marketingowej tych podmiotów. Czytaj więcej…
Dodaj komentarz