Szanowny Panie Profesorze

Po przeczytaniu wyjaśnienia skierowanego przez Pana do portali internetowych,w których został opublikowany artykuł Prezydenta IBA o „ sabotażu”, postanowiliśmy jako Zarząd Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek zabrać głos w tej sprawie.

Nie było absolutnie zamiarem żadnego z naszych członków obarczanie Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowatych winą za zdobytą przez władze IBA prognozę zbiorów, a tym bardziej Pana, którego wkład w dążenie do stabilizacji rynku owoców poprzez rzetelne prognozy i szacunki zbiorów jest wielki i niepodważalny. Zawarte w treści artykułu Prezydenta IBA stwierdzenia są jego własną i Zarządu oceną. Prawdą jest, że Polska jako największy producent owoców czarnej porzeczki w Europie i jeden z największych na świecie oddziaływuje poziomem cen skupu na sytuację w innych krajach. O niski poziom
cen porzeczki czarnej w Polsce byliśmy wielokrotnie na konferencji obwiniani przez przedstawicieli innych krajów.

Na swoim spotkaniu w dniu 22 czerwca bieżącego roku uznaliśmy, że przesłana nam przez IBA informacja z prognozą zbiorów jest próbą manipulacji zmierzającą do wyjścia z niskimi cenami w zbliżającym się sezonie skupu i przetwórstwa owoców czarnej porzeczki.Podobny manewr wykonany był w roku 2012 gdy podczas trwania Międzynarodowej Konferencji Porzeczkowej w Szkocji, członkowie Zarządu IBA przedstawili nam prognozę GUS z datą 15 maja dotyczącą szacunków zbiorów, m.in. owoców porzeczki czarnej.Wszyscy wiemy, że dokonanie szacunków zbiorów w czasie ( zimni ogrodnicy, zimna Zośka) gdy na znacznej połaci Polski jest pełnia kwitnienia porzeczki jest niedorzeczne. Doskonale wiemy komu i czemu ma to służyć. Jedynym wydaje się sposobem na te siejące zamęt szacunki jest rzetelne i autoryzowane, oparte na wspólnych producentów, naukowców i przetwórców ocenach prognozy zbiorów.

Kilkukrotne w roku kierowane do niektórych naszych członków zapytania od Pana, Profesorze, dotyczące przezimowania, przebiegu kwitnienia i szacunku zbiorów odczytywane były jako wyróżnienie, a nawet zaszczyt, iż znaleźli się oni w gronie producentów, na których opinii opierał Pan swoje prognozy i szacunki. Przecież to pańskie wyliczenia były zawsze najbardziej trafne i najbliższe rzeczywistości.

Chcielibyśmy my producenci, by zorganizowana przez Pana w 2012 roku w Lublinie konferencja producentów owoców przed zbiorami odbywała się cyklicznie, gdzie można byłoby dokonywać już w miarę dokładnych szacunków.

Nasze Stowarzyszenie postawiło sobie za cel m.in. urealnienie powierzchni nasadzeń, wysokości plonów, wielkości produkcji i kosztów produkcji porzeczki czarnej. Bardzo liczymy na Pańską pomoc w uporządkowaniu tych spraw.

W roku 2014 organizujemy wspólnie z IBA Międzynarodową Konferencję Porzeczkową, która odbędzie się w dniach 4-7 czerwiec w Białowieży. Już teraz bardzo serdecznie Pana Profesora do udziału w niej zapraszamy. Nie wyobrażamy bowiem sobie obrad bez Pańskiego wystąpienia nacechowanego jak zwykle rzetelną oceną sytuacji na rynku owoców, trafnymi spostrzeżeniami i kierunkami rozwoju w przyszłości.

Z wyrazami szacunku
Zarząd KSPCP
Dodaj komentarz