Tendencje w uprawie jagodowych na Ukrainie

Według generalnego dyrektora Ukraińskiej Asocjacji Agrarnego Biznesu (UKAB) Władimira Łapy ukraiński rynek gatunków jagodowych ma duży potencjał rozwojowy – co zawdzięcza tak popytowi wewnętrznemu jak i możliwościom rozszerzania eksportu.

Ocenia się, że w 2012 roku na Ukrainie posadzono około 430-440 ha truskawek. To o 15-205 więcej, niż rok wcześniej. To tempo powinno utrzymać się w najbliższych 2-3 latach. W ostatnich latach cena owoców czarnej porzeczki stabilnie wzrastała (latem ubiegłego roku doszła do rekordowego poziomu 20-25 hrywien/kilogram), co pozwala prognozować dalszy wzrost nasadzeń tego gatunku i wzrost cen materiału szkółkarskiego. W ostatnich dwóch latach jego cena podwoiła się już. Nie da się jednak wykluczyć i pojawienia się nadprodukcji, spadku cen jagód czarnej porzeczki poniżej kosztów produkcji – a więc powrotu do sytuacji sprzed 8 lat.
Uprawy nowej dla Ukrainy rośliny – borówki amerykańskiej w ostatnich pięciu latach wzrosły z poziomu amatorskich działek do profesjonalnych plantacji o powierzchni do 260 ha. W ubiegłym sezonie, latem, cena owoców ukraińskiej borówki sięgała 60- 74 UAH/kg, czyli poziomu cen owoców z importu.
Natomiast niskie już drugi rok ceny skupu malin powtarzających dla przetwórstwa wyhamowały zakładanie nowych plantacji. Malina letnia ma nadal atrakcyjne ceny – 30-34 UAH/kg. Na Ukrainie w najbliższych latach raczej stabilna będzie powierzchnia plantacji malin powtarzających (wiele będzie zależało od sytuacji na rynku mrożonek), zaś malin letnich będzie przybywać.
Te tendencje będą szczegółowo omawiane na IV Międzynarodowej Konferencji „Komercyjna uprawa jagodowych na Ukrainie 2013” organizowanej przez UKAB i agencję AgriEvent.

Aleksandr Bielenkij, Kijów

Artykuł pobrany z www.ogrodinfo.plDodaj komentarz