Walne spotkanie członków KSPCP

Walne spotkanie członków KSPCP 26.01.2013 o godzinie 10.00 w Skierniewicach – sala nr 136 Oddział Sadownictwa ul. Pomologiczna 18). Tematyka spotkania: zdanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia, udzielenie absolutorium, ewentualne wybory nowego Zarządu.
Dodaj komentarz