Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia

Na podstawie paragrafu 23 Statutu Stowarzyszenia KSPCP zwołujemy Walne Zgromadzenie Zwyczajne Członków Stowarzyszenia w dniu 26.04.2014 w (ul. Adama Mickiewicza 10, 17-300 Siemiatycze ) Siemiatyczach w godzinach 10.00-15.00.
Dodaj komentarz