Wpływ zapylania na plonowanie – wnioski po 2013 roku

Zapylanie, obok zabiegów agrotechnicznych, jest niezbędnym czynnikiem warunkującym odpowiednią wielkość i wysoką jakość plonu.

Zapylanie, obok zabiegów agrotechnicznych, jest niezbędnym czynnikiem warunkującym odpowiednią wielkość i wysoką jakość plonu. Skuteczne zapylenie zależy od:
– odpowiedniego stopnia rozwoju kwiatu;
– przebiegu warunków pogodowych;
– kwitnienia odmian zapylających oraz obecności owadów zapylających.

Czytaj więcej
Dodaj komentarz