Wskazówki – Okres pękania pąków

Gleba to jeden z podstawowych czynników produkcji. Korzenie odpowiadają za stan odżywienia uprawianych roślin. Dlatego na wszystkich plantacjach roślin sadowniczych, pierwszym zabiegiem – poprawiającym sprawność gleby (poza regionami z rędzinami), przywracającym prawidłowe stosunki wodno-powietrzne, wzbogacającym próchnicę, umożliwiającym intensywniejszy rozwój organizmów pożytecznych w glebie i pozwalającym na zmniejszenie dawek nawozów mineralnych – powinno być opryskanie pasów herbicydowych roztworem jednego ze środków: Apol-Humus w dawce 5l/ha, Humistar 15-20 l/ha, Rosahumus 3-4 kg/ha, Fertiarcyl Starter 5l/ha, Agriful 10l/ha. Bardzo dobrym sposobem zwiększenia ilości mikroorganizmów glebowych jest zastosowanie EM-ów w dawce 40l/ha. W tym samym celu można zastosować Condit w ilości 2 t/ha.
Czytaj więcej…
Dodaj komentarz