Wsparcie dla nowych grup producentów w PROW 2014 – 2020

W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przewidziane jest wsparcie dla grup i organizacji producentów, a maksymalna równowartość może wynieść nawet 100 000 euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy. Łącznie ma powstać około 2 000 grup producentów.

Grupowe działania producentów rolnych mogą ułatwić współpracę z przetwórstwem i rynkami zbytu. Ważne jest także, że organizowanie się w grupy pozwala na dysponowanie większą i jednolitą partią towaru o określonych standardach jakościowych, dzięki czemu możliwe jest zapewnienie ciągłości dostaw określonej wielkości partii towaru, a jest to niezwykle ważne z punktu widzenia sieci handlowych. Czytaj więcej…
Dodaj komentarz