Wstępne dane szacunkowe dla tegorocznej produkcji owoców

Według najnowszych danych szacunkowych Instytutu Ekonomik Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w bieżącym roku prognozowane zbiory owoców ogółem w Polsce to około 4110,0 tys. ton wobec 1099,8 tys. ton w minionym roku. Ze wspomnianej wielkości szacunki dotyczące samych tylko zbiorów owoców z drzew to 3595,0 tys. ton, w tym 3200,0 tys. ton stanowią same tylko jabłka. Pozostała ilość owoców to owoce jagodowe z prognozowanym wynikiem 515,0 tys. ton.Czytaj więcej
Dodaj komentarz