Wybrano władze Stowarzyszenia na kadencję 2019-2021

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków KSPCP w dniu 27 kwietnia 2019 roku wybrano nowe władze Stowarzyszenia na kadencję 2019-2021. Prezesem został Piotr Baryła, wiceprezesami: Stanisław Trzonkowski i Adam Szczepański natomiast członkami Zarządu: Marian Gąsior, Andrzej Rogowski i Dariusz Szymczak. Nowym władzom KSPCP gratulujemy.
Dodaj komentarz