Zbyt niskie ceny owoców miękkich

porzeczka, grosz

Poniżej prezentujemy stanowisko Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej skierowane miedzy innymi do Premiera RP i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie drastycznego spadku cen skupu owoców maliny i kolejnych gatunków owoców miękkich do przetwórstwa.

Więcej na www.fresh-market.pl
Dodaj komentarz