Zmiany w Zarządzie Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek (KSPCP)

W dniu 26 stycznia 2013 roku członkowie Stowarzyszenia na Walnym Zebraniu dokonali wyboru nowych władz organizacji na kolejny rok:

  • Wiesław Błocki- prezes
  • Gąsior Marian- wiceprezes
  • Piotr Baryła- wiceprezes
  • Stanisław Trzonkowski – członek zarządu
  • Stanisław Waś – członek zarządu
  • Skarbnikiem Stowarzyszenia z wyboru zarządu została Pani Renata OlczakDodaj komentarz