Znany jest kurs euro do obliczania dopłat

Europejski Bank Centralny ogłosił 30 września oficjalny kurs euro, który może być stosowany przy ustalaniu stawek płatności bezpośrednich za rok 2015. W Polsce wynosi on 4,2448 złotych za euro. Kursy przeliczeniowe obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, w których oficjalną walutą nie jest euro.

Czytaj więcej
Dodaj komentarz