Zwykłe owoce, niezwykłe możliwości (IV)

Według danych GUS (różnią się od danych IBA) uprawa porzeczki czarnej w Polsce prowadzona jest na 34 tys. ha, a zbiory w 2013 r. wyniosły 146 tys. ton. Gros plantacji stanowią, nie większe niż 10 ha. Jednak im mniejsza plantacja, tym niższe osiąga plony. Na plantacjach o powierzchni 10-20 ha osiągane są plony na poziomie 7,2 t/ha, na plantacjach powyżej 20 ha znowu niższe – 6,6 t/ha – stwierdził w swoim wystąpieniu dr Dariusz Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Czytaj więcej…